05/11/2021 tarihinde KVKK Başkanlığı tarafından yapılan kamuoyu duyurusuna istinaden hızlı ödeme sistemi kaldırıldığından, SMS Dogrulama yöntemi ile Borc Sorgulama ve Odeme islemlerinizi yapabilirsiniz yada Üye Girişi yaparak sicilinizle ilgili işlem yapabilirsiniz.
E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
07/06/20132013-11000OLAĞANMeclis BaşkanlığınaGÜNDEM : 4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.05.2013 tarih ve 75 sayılı yazısı. 6- Fen İşleri Müdürlüğünün 07.05.2013 tarih ve 263 sayılı yazısı. 7- Fen İşleri Müdürlüğünün 14.05.2013 tarih ve 274 sayılı yazısı. 8- Çevre ve Sağlık İşleri Müdürlüğünün 21.05.2013 tarih ve 539 sayılı yazısı. 10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.05.2013 tarih ve 866 sayılı yazısı. 11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.05.2013 tarih ve 867 sayılı yazısı. 13-105 pafta 10685 nolu parsel Nazım İmar Planlarının görüşülmesi. 14-Gündemde Bekleyen Konular (Kadastro İl Müdürlüğünün "Bilirkişi Seçimi" konulu yazısı)
03/04/20132013-6000OLAĞANMeclis BaşkanlığınaGÜNDEM : 1- Fen İşleri Müdürlüğünün 13.03.2013 tarihli yazısı. 2- Fen İşleri Müdürlüğünün 21.03.2013 tarihli yazısı. 3- Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün yazısı. 4- 2012 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesi. 5- Selçuk Belediye Başkanlığı 2012 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi. 6- Belediyemiz tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına Arıtma Tesisi İnşaatı için arsa tahsisi. 7-Kadastro İl Müdürlüğünün "Bilirkişi Seçimi" konulu yazısının görüşülmesi. 8-Yunanistan'ın çeşitli kentlerine araştırma ve kardeş kent ziyareti konusunun görüşülmesi.
05/07/20122012-14000OLAĞANMeclis Başkanlığına
Online Ziyaretçi Sayısı : 3