E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
07/06/20132013-11000OLAĞANMeclis BaşkanlığınaGÜNDEM : 4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.05.2013 tarih ve 75 sayılı yazısı. 6- Fen İşleri Müdürlüğünün 07.05.2013 tarih ve 263 sayılı yazısı. 7- Fen İşleri Müdürlüğünün 14.05.2013 tarih ve 274 sayılı yazısı. 8- Çevre ve Sağlık İşleri Müdürlüğünün 21.05.2013 tarih ve 539 sayılı yazısı. 10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.05.2013 tarih ve 866 sayılı yazısı. 11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.05.2013 tarih ve 867 sayılı yazısı. 13-105 pafta 10685 nolu parsel Nazım İmar Planlarının görüşülmesi. 14-Gündemde Bekleyen Konular (Kadastro İl Müdürlüğünün "Bilirkişi Seçimi" konulu yazısı)
03/04/20132013-6000OLAĞANMeclis BaşkanlığınaGÜNDEM : 1- Fen İşleri Müdürlüğünün 13.03.2013 tarihli yazısı. 2- Fen İşleri Müdürlüğünün 21.03.2013 tarihli yazısı. 3- Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün yazısı. 4- 2012 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesi. 5- Selçuk Belediye Başkanlığı 2012 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi. 6- Belediyemiz tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına Arıtma Tesisi İnşaatı için arsa tahsisi. 7-Kadastro İl Müdürlüğünün "Bilirkişi Seçimi" konulu yazısının görüşülmesi. 8-Yunanistan'ın çeşitli kentlerine araştırma ve kardeş kent ziyareti konusunun görüşülmesi.
05/07/20122012-14000OLAĞANMeclis Başkanlığına
Online Ziyaretçi Sayısı : 3